Het rond de jaarwisseling ’79/’80 afgebroken Blauwvoet (bij vogelaars bekend als de Noorse stormvogel), een wit gebouw dat op ’t punt stond een rijksmonument te worden. Dat was er in 1930 neergezet als rusthuis en behandelingscentrum voor ‘zenuwlijders’, een particulier initiatief van de in Driebergen wonende zenuwarts Bierens de Haan Het complex werd ontworpen door de bekende architect J.B. van Loghem in functionalistische stijl. Het rusthuis werd begin jaren 70 opgeheven. Het rijk zegde toe het gebouw per l januari 1980 als rijksmonument te zullen gaan beschouwen, dan zou ’t vijftig jaar oud zijn. Maar op de valreep gaf de gemeente Driebergen-Rijsenburg nog een sloopvergunning af. Op 23 april 1982 ging de vlag in top op het in aanbouw zijnde woongebouw in de punt van de Arnhemse bovenweg en de Melvill van Carnbeelaan.

Opdrachtgever: Algemene Woningbouwvereniging Driebergen

architecten: Hopmans en Oithof uit ‘s-Hertogenbosch.

Het postadres voor de 31 appartementen is De Blauwvoet geworden.

Tentoonstellingen

Er zijn geen komende evenementen

Rondleidingen & Excusies

Er zijn geen komende evenementen

Lezingen & Workshops

Er zijn geen komende evenementen

Overige

Er zijn geen komende evenementen

Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu
info@vroeger-en-nu.nl