– Activiteitengroepen

Activiteitengroepen

Om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren zijn een aantal activiteitengroepen actief:

–  Ruimtelijke Ontwikkeling: volgt op constructief kritische wijze de plannen van de gemeente. Onze standpunten worden direct, of via de Federatie Groene Heuvelrug ingebracht bij de gemeente.

–  Archief: een aantal vrijwilligers van Vroeger en Nu verrichten werkzaamheden voor het Regionaal Historisch Centrum. Ook wordt het archief van onze stichting bijgehouden. Belangstellenden zijn welkom in het archief voor informatie of om historisch onderzoek te doen.

–  Educatie: ontwikkelen van lespakketten voor basisscholen.  De pakketten “de tijd van opa en oma”, “Ridders en kastelen”, “Buitenhuizen”, “Rondleiding en excursie op Sparrendaal” en de “Fietstocht langs onderduikadressen en opvanghuizen voor bleekneusjes” sluiten aan bij het programma van de scholen. De lessen worden op school en in het museum gegeven. Verder krijgen de kinderen een rondleiding over de begraafplaats, een excursie op Sparrendaal en een fietstocht langs onderduikadressen en opvanghuizen voor bleekneusjes.

–  Oral History: Vastleggen van de menselijke herinnering als bron voor historisch onderzoek en de geschiedenis over bepaalde gebeurtenissen, tijden en omstandigheden. De verhalen worden geregistreerd, gearchiveerd en gebruikt voor publicaties en/of audiovisuele presentaties. Ruim 20 onderwerpen zijn inmiddels geheel uitgewerkt, waarvoor vele mensen geïnterviewd werden.

–  Museum: Regelmatig wisselende exposities worden samengesteld, aansluitend op actuele thema’s. Daarnaast worden architectuurlezingen en zomeravondwandelingen georganiseerd.

–  Oude Algemene Begraafplaats: vele bekende en onbekende inwoners van Driebergen-Rijsenburg zijn hier ter ruste gelegd. We vinden er onder meer de familiegraven van de oud-burgemeesters Van Wassenaer en Cordes, van de familie Geertsema, de bankiersfamilie Insinger en de bekende kunstschilder Mari ten Kate die op 26 maart 1910 op 79-jarige leeftijd te Driebergen overleed. De werkgroep heeft de graven geïnventariseerd, restaureert en tracht het voor verval te behoeden.  Het oude (handgeschreven) register is in een moderne database opgenomen, hetgeen een monnikenwerk genoemd kan worden. De gegevens zijn in te zien in de expositieruimte. Wekelijks worden rondleidingen en uitleg gegeven. Het publiek krijgt ook assistentie bij het zoeken naar graven. Met Allerzielen wordt de begraafplaats sfeervol verlicht en in het museum vindt u foto’s en levensbeschrijvingen van begravenen. In oktober 2015 werd een herinneringsmonument geplaatst voor geruimde armen- en huurgraven .

– Snuffelmarkten: naast de inkomsten van onze donateurs organiseren we 2 x per jaar een snuffelmarkt. Ook hiermee wordt onze financiële positie versterkt.

 

VROEGER EN NU 

                     IS ER OOK VOOR U!