DONATEURS

DONATEURS

De stichting Driebergen-Rijsenburg ‘Vroeger en Nu’ heeft een tweeledige doelstelling.

Voorop staat het bevorderen van behoud en herstel van de ‘monumenten van geschiedenis, kunst en landschap” en van voorwerpen die van belang zijn voor de geschiedenis.
De stichting probeert dat gestalte te geven door deskundig, opbouwend en zonodig kritisch mee te denken met de instanties die verantwoordelijk zijn voor beheer en behoud van monumenten.

De stichting is vertegenwoordigd in de Monumentencommissie, die burgemeester en wethouders adviseert op het gebied van de monumentenzorg. Zij is ook vertegenwoordigd in het Platform Groene Ruimte. Ook werkt de stichting actief mee aan de landelijke Open Monumentendag, de tweede zaterdag van september.

Daarnaast stelt de stichting zich ten doel om de kennis van en belangstelling in de geschiedenis van Driebergen-Rijsenburg levend te houden. Voor de donateurs is er een ruim aanbod:

·         drie maal per jaar het boeiende en fraai geïllustreerde informatieblad ‘Vroeger & Nu’

·         tenminste drie lezingen per jaar over onderwerpen uit de lokale, regionale of nationale historie

·         eendaagse- en middag-excursies naar historisch interessante plaatsen en objecten

·         de mogelijkheid van archiefonderzoek, eventueel met medewerking van de eigen archiefgroep van de stichting

De stichting heeft geen enkele commerciële doelstelling en wordt volledig gerund door vrijwilligers. De bijdragen van donateurs zijn van groot belang voor het voortbestaan.

Als donateur betaalt u minimaal € 17,50 per jaar.
Aanmelden als donateur kan via het ‘Donateur formulier of schriftelijk of telefonisch:

 

Contactgegevens voor de donateurs administratie:

Donateursadm. St. Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu,
Oranjelaan 46,
3971HH Driebergen-Rijsenburg.

telefoon
  06-53337828

mail:  henkpagnier@gmail.com

 

Eenmalige donatie.

Natuurlijk zijn wij ook blij met uw eenmalige donatie, groot of klein.

 

Bezoekadres:  Traay 104-106, Driebergen-Rijsenburg.

De openingstijden: zaterdag van 13.30 uur tot 16.30 uur of op afspraak.

 

ING bankrekeningnr. IBAN: NL35INGB0004418613
t.n.v. St. Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu

 

Wij

kunnen wel een steuntje gebruiken.