– Jaarverslag 2016

JAARVERSLAG 2016

Het jaar 2016 werd gekenmerkt door een groot aantal activiteiten, maar vooral door de vroegtijdige dood van onze voorzitter René Smorenburg. 2016 was een bewogen jaar, niet alleen door het overlijden van onze voorzitter René Smorenburg, maar ook door het nieuwe elan dat ontstond door het beslechten van de strijd rondom onze thuisbasis: Traaij 104-106. We kijken terug op een mooi jaar waarin we veel tijd hebben besteed met elkaar aan het vernieuwen van de onderlinge contacten. Wat zo ontzettend fijn was, is dat de activiteiten die we als stichting organiseren in 2016 “gewoon” zijn doorgegaan. Dat klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Vandaar ook hier een woord van dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid 

Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van de activiteiten in 2016.

 

Activiteiten

 9 januari 2016

Nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers in het poortgebouw aan de Traaij

Deze bijeenkomst werd door een groot aantal vrijwilligers bijgewoond. Onder het genot van een wijntje en een hapje, werd het nieuwe jaar afgetrapt met een korte inleiding van Leo Kruse met aandacht voor de succesvolle erfpachtverwerving van het poortgebouw aan de Traaij.

 

16 januari 2016                     

Start wekelijkse openstelling Museum en Centrum voor Funeraire Cultuur                      

Wekelijkse openstelling op zaterdagmiddagen van het Museum en Centrum Funeraire Cultuur op de Oude Begraafplaats aan de Traaij 104-106. Van 13.30 tot 16.30  worden bezoekers ontvangen en rondgeleid door  vrijwilligers.

 

16 maart 2016                       

Klussendag

De vrijwilligers van Vroeger en Nu steken weer de handen uit de mouwen om de oude begraafplaats te onderhouden.

 

16 april 2016                         

Snuffelmarkt

In het poortgebouw aan de Traay 104-106 te Driebergen wordt weer een snuffelmarkt georganiseerd zoals voorafgaande jaren. De opbrengst van deze rommelmarkt komt in zijn geheel ten goede aan de Stichting Vroeger en Nu, en wordt voor een groot deel besteed aan het onderhoud van de Oude Algemene Begraafplaats en het Centrum voor Funeraire Cultuur.

20 april 2016                      

Presentatie in Champ Aubert

Tramreis in de historie over de Utrechtse Heuvelrug en omstreken van de Nederlandsche Buurtspoor Maatschappij (OSM-NBM).

Een Presentatie met aansluitend filmbeelden, door Pieter Borst (1944). Pieter Borst ,een geboren en getogen Driebergenaar, die reeds zijn hele leven de spoorwegen en tramwegen als hobby heeft, geeft met groot enthousiasme zijn presentatie voor een 60 tal aanwezigen. Met een vraag en antwoord sessie na de pauze wordt de avond rond 22.00 uur onder het genot van een drankje afgesloten.    

 

 

 

 

7  mei 2016        

Opening tentoonstelling VROUWEN van DRIEBERGEN” 

De tentoonstelling belicht het leven van 14 vrouwen, waaronder schrijfsters, artsen en politici, die betekenis hebben gehad voor Driebergen en die hier geboren zijn of hier hebben gewoond. De opening werd verricht door bestuurslid Ria van der Maat. Bij de opening waren onder andere aanwezig; de bejaarde moeder en zuster van de schrijfster Rascha Peper en de dochter van politica Ria Beckers.

Foto Margaretha-van-Oosthuyse-de-Jongh

 

19 mei 2016           

Jaarlijkse excursie

Met een twintigtal deelnemers werd Kasteel Amerongen bezocht onder leiding van een lokale gids. Na de lunch werd het bezoek afgesloten met een wandeling door de tuinen.

 

28/29 mei 2016      

Week van de begraafplaatsen

Het landelijk thema Verborgen tuinen van Nederland was zeer van toepassing op onze begraafplaats. Naast een goed bezochte rondleiding door René Waanders was er ook kleine expositie  van een drietal begravenen in het CFC.

 

8 juni 2016            

Klussendag op de begraafplaats

Als vanouds is er weer hard gewerkt door een enthousiaste groep vrijwilligers. De begraafplaats

zag er weer verzorgd uit.

  

 

27 juli  2016          

Zomeravondwandeling Sparrendaal en Beukenstein

René Waanders leidde een geïnteresseerde groep over de voormalige buitenplaatsen Sparrendaal en Beukenstein.

 

11 augustus 2016  

Zomeravondlezing

Het Langbroekergebied, bekeken door de ogen (lens) van een natuurfotograaf

In de tent beschut tegen de regen gaf fotograaf Erwin van Laar een zeer interessante lezing met unieke dia opnamen van fauna, flora en landschap.

 

24 augustus 2017

zomeravondwandeling Hydepark Doorn

Tussen 1885 en 1888 werd de bestaande buitenplaats Heidepark door de familie van Loon in grootse stijl opnieuw aangelegd. Henk Pagnier leidde een twintigtal deelnemers rond over de voormalige buitenplaats en liet de daar nog aanwezige sporen zien.

 

10/11september 2016        

 Open Monumenten Dag

De Open Monumenten Dag (OMD) had als thema ‘Iconen en Symbolen ’. Burgemeester Frits Naafs opende deze dagen begeleid door viool en pianomuziek. In kerken en musea en op de oude begraafplaats waren allerlei tentoonstellingen te zien. De gerestaureerde Lourdesgrot met Mariabeeld in het bos mocht zich verheugen op talrijke bezoekers. De St.Petrus’Bandenkerk was opengesteld. De Sparrendaal rondleidingen vonden weer gretig aftrek en werden verzorgd door rondleiders in vol ornaat uit de tijd van Napoleon. Voor de eerste keer vond er een kamermuziekfestival plaats tegelijk met de Monumentendagen. In de Grote Kerk vond binnen ’n concert met mooie viool- , cello- en pianomuziek plaats.

                                             

Op zondag werd in de Raadzaal op Sparrendaal  een concert gegeven op de vleugel met violen en cello. Verder wisselde die middag het vrolijk ‘klinkende carillon’ zich af met amateurmusici op fluit, viool en meerdere instrumenten en ’n jongerenkoor.

Deze zeer succesvol verlopen open monumentendagen zijn door enkele honderden Driebergenaren en bezoekers van buitenaf bezocht, De geboden integratie van monumenten, muziek en natuur is zeker voor herhaling vatbaar.

        

5 oktober 2016      

Klussendag op de begraafplaats

Veel werk is weer verzet door onze vrijwilligers, zoals het zwarten van letters, onkruid verwijderen, graven kuisen etc. Het zag er weer fraai uit na een dag werken.

 

15 oktober 2016    

Snuffelmarkt

De opbrengst van de najaarsmarkt overtrof die van de voorjaarsmarkt. Door de grote drukte was het voor de vrijwilligers hard werken deze dagen. Er volgt een evaluatie en er wordt gekeken hoe de snuffelmarkten in 2017 vorm te geven.

 

26 oktober 2016    

Avondlezing Champ Aubert : De unieke portrettenreeks in het Duitse Huis te Utrecht.

Een prachtige lezing van historica dr. Daantje Meuwissen die een van prachtige beelden voorzien verhaal vertelde over de unieke portrettenreeks in het zogenaamde Duitse huis te Utrecht. Een reeks die teruggaat tot de 12 de eeuw.

 

30 oktober 2016    

Allerzielen

Op zondag 30 oktober 2016 herdacht het Centrum voor Funeraire Cultuur de overledenen van de Oude Algemene Begraafplaats aan de Traaij 106 te Driebergen. Tegenwoordig geeft deze, van oorsprong katholieke, traditie gelegenheid om de doden op hedendaagse wijze te herdenken. Op de begraafplaats worden portretfoto’s en kaarsjes bij de grafmonumenten en in het poortgebouw bij de “expositie over grafsymboliek” geplaatst.

        

27 november 2016 

Gluren bij de Buren

Poëzie bij Stichting Vroeger en Nu, Traay 104, Driebergen, door Roeland Schweitzer. Roeland Schweitzer is dichter, kunstenaar en klankcoach. Samen met de aanwezigen maakte hij klankgedichten.

Daarnaast droeg hij een paar eigen gedichten voor.

 

Poortgebouw

Er hebben diverse overleggen plaats gevonden met wethouder Boonstra over de afronding van de erfscheiding van de “Algemene” en erfpacht overeenkomst tussen de Stichting en de gemeente. Hoewel deze besprekingen een constructief verloop hadden zijn ze nog niet afgerond in 2016.

 

Bestuur

Voorzitter is Arnaud van Holst. Secretaris Henk Pagnier. Lid Leo Kruse. Penningmeester Emmy Görtz heeft het bestuur verlaten. Zij blijft gelukkig actief in het archief. René Smorenburg, onze voorzitter, is in het najaar overleden. Zijn inbreng zal heer erg gemist worden. Denk alleen maar aan het periodiek en het poortgebouw. Arnaud van Holst is hem opgevolgd. Ria van der Maat is toegetreden tot het bestuur als penningmeester.

Het bestuur heeft een drietal werkgroepen ingesteld: Bouw en Beheer, Communicatie en Marketing en Fondsenwerving. Daarnaast zijn in overleg met de vrijwilligers een aantal activiteitengroepen samengesteld : Centrum Funeraire Cultuur, Lezingen en excursies, tentoonstellingen, Archief, oral history, educatie. De laatste drie worden samengevoegd in het nieuw te vestigen Kenniscentrum voor Cultureel Erfgoed in het Poortgebouw.

 

Periodiek

De redactie bestond uit René Smorenburg (2016/1 en 2016/2) en Henk Pagnier (2016/2 en 2016/3). Er zijn drie periodieken uitgebracht: 2016/1, 2016/2 en 2016/3. De inhoudsopgave kan op www.vroeger-en-nu opgezocht worden. 

 

Donateurs

Het aantal donateurs aan het begin van 2016 was 498 en aan het eind van 2016 483. Het werven van nieuwe donateurs is een speerpunt voor 2017. Bij het werven van nieuwe donateurs is vooral belangrijk dat jonge mensen en nieuwe inwoners van Driebergen kennis maken met de stichting Vroeger en Nu en wat onze stichting kan betekenen op het gebied van cultureel erfgoed voor hen.

Naast onze leden ontvangen 10 zusterverenigingen  een exemplaar van het periodiek.

 

Tot slot

Graag willen we onze dank uitspreken aan de velen die het werk van onze Stichting mogelijk hebben gemaakt: het bestuur en Corry Jeurgens voor de boekhouding en ledenadministratie, de redactie van ons periodiek, en alle mensen die ons financieel steunen en voorwerpen schonken voor de rommelmarkten. Maar bovenal dank aan de vrijwilligers die op vele fronten actief waren.

Het bestuur van de Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu

HP, 9 februari 2017