JAARREKENINGEN 2014-2016

alle bedragen in EURO

JAARREKENINGEN, STICHTING DRIEBERGEN-RIJSENBURG VROEGER EN NU  
    2016 2015 2014
INKOMSTEN        
DONATIES  EN GIFTEN 9376 8321 8409
RENTE   200 284 321
GIFTEN RENOVATIE POORTGEBOUW 5500 6920 2000
GIFTEN EN SNUFFELMARKT CENTRUM FUNERAIRE CULTUUR 5450 3631 3260
SUBSIDIE GEMEENTE 0 500 2000
INKOMSTEN MUSEUM 313 263 3
EXCURSIES    520 590 1007
DIVERSEN   420 144 409
    21779 20653 17409
         
UITGAVEN        
PERIODIEK VROEGER EN NU 5235 3086 4363
EXCURSIES EN LEZINGEN 391 1623 1735
HUISVESTINGSKOSTEN POORTGEBOUW 2086 3946 2741
VERZEKERINGEN  en Bankkosten 574 304 310
GIFTEN     300 95
KANTOORKOSTEN INCLUSIEF PORTOKOSTEN PERIODIEK inclusief portokosten periodiek 1125 2148 1492
TENTOONSTELLINGEN 462 431 332
VRIJWILLIGERS   1255 845 451
INVESTERINGEN BEGRAAFPLAATS 175 987 922
DIVERSEN   78 486 261
BESTUURSKOSTEN INCLUSIEF HUUR GEBOUWEN  1421    
    12.802 14156 12702
BATIG SALDO   8977 6497 4707
         
BALANS PER 01-01-2016      
         
BEZITTINGEN (ACTIVA)      
KAS   0 0 0
ING REKENING   2891 782 1500
ING SPAARREKENING 49034 42061 34776
         
SUBTOTAAL SALDI REKENINGEN 51925 42843 36276
NOG TE ONTVANGEN 0 0 0
WAARBORGSOM POST NL 0 105 105
TOTAAL BEZITTINGEN 51925 42948 36381
         
EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN (PASSIVA)      
ALGEMENE RESERVE  13500 13500 13500
VOORZIENING TBV RENOVATIE POORTGEBOUW EN BEGRAAFPLAATS * 38425 29378 22801
VOORUITBETAALDE DONATIES 0 70 80