– – Plannen met Poortgebouw

Renovatieplan en herbestemming

Poortgebouw

Plan Centrum voor Cultureel Erfgoed.

De stichting heeft een schetsontwerp gemaakt voor de door haar gewenste toekomstige situatie.Tevens is een voorlopige kostenbegroting gemaakt (zie onder).

In het schetsontwerp zijn op de begane grond permanente expositieruimten gepland voor de algemene historie van de gemeente en voor de specifieke geschiedenis van de Oude Algemene begraafplaats. Door het samentrekken van de beide verdiepingen ontstaat een multifunctionele ruimte die geschikt is voor: – lezingen – tijdelijke tentoonstellingen – vergaderingen – studieruimte archiefgroep en werkgroep oral history – activiteiten van derden op het gebied van cultuur in ruimste zin van het woord (geschiedenis, kunst, muziek, literatuur etc.

In het schetsontwerp zijn ook een aantal aanpassingen aan de panden opgenomen die recht doen aan de monumentale waarde van de panden. De bestaande dakkapellen in de voor- en achtergevel worden verwijderd en drie nieuwe dakkapellen in de achtergevel worden toegevoegd in combinatie met bescheiden kozijnwijzigingen in de achtergevel. De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Eerst (fase 1) zal het achterstallig onderhoud worden aangepakt, daarna volgen de werkzaamheden die gericht zijn op de culturele herbestemming van de panden en de verbetering van het kwaliteitsniveau. De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk door een professionele organisatie maar ook deels (waar mogelijk) in eigen beheer, door onze vrijwilligers, worden uitgevoerd.

Hieronder een schetsontwerp van de nieuw situatie.

Begane grond:

           

Verdieping:

 

Voor- en achtergevel:

      

  Zijgevels:

 Voorlopige kostenbegroting.

Uitgaande van realisering van bovenstaand schetsontwerp en gebaseerd op de huidige kennis van de situatie heeft de Stichting een voorlopige kostenbegroting opgesteld. Alle bedragen inclusief BTW.

Fase 1

Werkzaamheden die betrekking hebben op achterstallig onderhoud, noodzakelijk voor de instandhouding van het Poortgebouw.

Hieronder valt ondermeer:  houtwormbestrijding, herstel vloeren, vocht in de kelder, pannendak, metselwerk, stuc- en voegwerk, buitenkozijnen, schilderwerk en elektrische installatie.

Kostenbegroting   € 58.201,-

Fase 2

Werkzaamheden die betrekking hebben op de culturele herbestemming en verhoging van het kwaliteitsniveau.

Hieronder valt ondermeer: sloop en isolatiewerk, aanpassen verdiepingsvloer en plafond begane grond, toiletgroep/sanitair, keukentje, binnenschilderwerk, vernieuwen trap, vervangen kozijnen / deuren, aanpassingen elektrische installatie en centrale verwarming.

Kostenbegroting   € 113.650,-

De kosten voor Fase 1 en Fase 2 zijn samen:  € 171.851,-
Herinrichting en Onvoorzien:                 €  28.149,-
                                             -----------
Benodigd bedrag:                             € 200.000,-
                                             ===========

Fase 3

Er is een 10-jaren onderhoudsplan opgesteld.

We gaan trachten deze kosten uit de lopende begroting  van de komende jaren te financieren.

Kostenbegroting  €  42.471,-