– Culturele ANBI en Beloningsbeleid

Culturele ANBI status

De Belastingdienst heeft onze stichting aangemerkt als Culturele ANBI  instelling.
Zoals in het ANBI-logo staat vermeld, staat de afkorting ANBI  voor “Algemeen Nut Beogende Instelling”.
Het toevoegsel “Culturele” danken we aan het feit dat onze stichting voor meer dan 90 procent actief is op cultureel gebied. Deze aanwijzing kan interessant zijn voor donateurs.

Belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI, zie de link naar de belastingdienst

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek.  Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Het RSIN/fiscaal nummer: 816754603

Wellicht goed om te onthouden wanneer u weer eens een belastingformulier in moet vullen!

 

 

Beloningsbeleid:

 De stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu is een vrijwilligersorganisatie.

Dat betekent dat iedereen zijn/haar inzet belangeloos levert.

Geen van onze vrijwilligers, daaronder rekenen wij ook de bestuursleden,

ontvangt een vergoeding voor hun inzet ten behoeve van de stichting.