– Oud Nieuws

Oud nieuws van 2017 en 2018:


22 juni 2018

UITJE MET STADSWANDELING EN RONDVAART DOOR AMERSFOORT

Op vrijdag 22 juni organiseert de Stichting een uitstapje met een stadswandeling en een rondvaart per boot door de

historische binnenstad van Amersfoort.

Aanvang 10.30 uur bij BISTRO ‘t KANNETJE,  Lieve Vrouwestraat  11  3811 BP Amersfoort  waar we tot 11.15 uur gezellig koffie / thee drinken met een gebakje.

Van 11.15 uur tot 12.30 uur gaan we onder begeleiding van een deskundige gids een stadswandeling maken door de fraaie historische binnenstad van Amersfoort.

Om 12.30 uur genieten we van een luxe lunch in restaurant DE VIER BROERS,  Lieve Vrouwenkerkhof  8 – 10  3811 BS Amersfoort.

Ca. 13.30 uur lopen we met de gids naar de boot en starten dan om 14.00 uur met de rondvaart . Rond 15.00 uur zijn we terug bij de kade.

Het uitje staat onder leiding van Dinie During en Ton van Bommel.

De kosten bedragen Euro 33,50 per persoon. Dit is een all-in prijs ( exclusief reiskosten van/naar Amersfoort).

 

Goed is het te weten dat de boot niet overdekt is, droog weer is dus belangrijk (paraplu mee).

De dichtsbijzijnde parkeergarages zijn de Koestraat, Stadhuisplein en Sint Jorisplein. 

Buslijn 56 rijdt via Zeist naar Station Amersfoort en er is geen halte (meer) aan de Stadsring. In ca. 15 minuten loopt u naar Bistro ’t Kannetje of u kunt overstappen op een buslijn naar het Centrum.

Heeft u problemen met het vervoer, dan kunt u dit per mail laten weten bij de aanmelding. De organisatoren kunnen 6 mensen meenemen.

Graag ontvangen we uw aanmelding vóór 31 mei a.s. in verband met de reservering van de boot.

Het minimum aantal deelnemers is 15 personen en het maximum per boot is 24 personen,. Bij onvoldoende deelname gaat de excursie niet door.

U kunt zich per mail opgeven bij:  tonvanbommel@wxs.nl  of tel. 0343 – 521779 of 06 – 50585277.  We hopen u te ontmoeten.

Wij verzoeken u het bedrag vóór 31 mei over te maken op rek. nr. NL35INGB0004418613 t.n.v. Vroeger en Nu.

Dit uitstapje wordt aangeboden aan zowel donateurs als belangstellenden.

Dit uitstapje ligt inmiddels achter ons. Hieronder een paar foto’s.

—————————-

Zomeravondlezing

De historie van de Brandweer Driebergen-Rijsenburg verteld

Donderdagavond 14 juni 2017

Locatie:  PoortgebouwTraaij 104-106

Aanvang 20:00 uur

Sprekers: Ton van Bommel, Fons Marlet en Gerard van Leeuwen

De historie van de Brandweer Driebergen-Rijsenburg zal door de sprekers gepresenteerd worden. Ton van Bommel vertelt over het onstaan van de brandweer in Driebergen-Rijsenburg, Fons Marlet over zijn periode bij de brandweer als vrijwilliger (van 1967 tot 1999) en Gerard van Leeuwen over de recentste periode.

Fons heeft bijvoorbeeld de spectaculaire brand van de Kurkplatenfabriek en de catastrofale brand van Huize Kraaijbeek meegemaakt. De veelzijdige taken van de brandweer worden belicht en uw vragen worden graag beantwoord.

 

De lezing zal worden gegeven in een partytent, in de tuin van het Poortgebouw. 
Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.
U bent hartelijk welkom.

De lezing is inmiddels gehouden. Hieronder een paar foto’s.

Over de sprekers: Fons Marlet en Ton van Bommel zijn beiden actief bij de Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu.

Gerard van Leeuwen was bij de brandweer repressief actief van 1985 tot 2016 en postcommandant van 2006 tot 2016.

 

—————————-

Zomerwandeling  op woensdagavond 30 mei 2018

 “ Rondom huidig Dennenburg”

 

Landgoed Dennenburg is één van de landgoederen die van grote invloed zijn geweest op de ontwikkeling van Driebergen-Rijsenburg, van uit “de middeleeuwen” tot nu.

Met onze zomeravondwandeling willen wij u een beeld geven van deze ontwikkelingen, aan de hand van plaatmateriaal, maar vooral aan wat nu nog aanwezig is van de wel- en niet monumentale resten daarvan. Het huidige landgoed maakt geen deel uit van de wandeling.

Onze gids is de heer Dick Vlot, in zijn werkzame tijd (ruim 50 jaar) aktief als civieltechnisch ingenieur op het gebied van het bouwkundig restaureren van monumenten, verspreid over heel Nederland.

De wandeling begint op de Engweg / hoek Kloosterlaantje en zal lopen langs het huidige Dennenburg en het park Welgelegen. Via de Oranjelaan en de kop van de Traay komen we langs “De Cultuurhoek” en “De Immanuëlkerk” weer op de startplaats.

Aanvang 19.00 uur en terugkomst tussen 20.30 en 21.00 uur.

Het is verstandig om goed schoeisel te dragen. 

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
Wij wensen u een interessante en leuke wandeling.

Hieronder een filmimpressie.

 

 

 


Vroeger en Nu op de Koningsdag (27 april 2018) te Driebergen.

    Koningsdag 2018: 

   –  16 donateurs

   –  5 belangstellenden

   –  3 vrijwilligers

 —————————-

Voorjaarslezing op donderdag 19 april 2018

‘De sprengen van de Utrechtse Heuvelrug’.

Spreker is Hans Havers, ambassadeur Utrechts Landschap.

Hij behandelt het ontstaan van de sprengen (= gegraven beken) en de cultuur-historische waarde ervan door de eeuwen heen. Aan de hand van fraaie plaatjes wordt een beeld gegeven van deze sprengen en hoe men 200 jaar geleden van Utrecht naar het centrum van Driebergen-Rijsenburg kon varen.  Middels twee wandelroutes van 5 en 6 km kan men de sprengen zelf beleven.

Voorjaarslezing op donderdag 19 april om 20.00 uur te Champ’Aubert, inloop vanaf 19.30 uur.

De lezing is vrij toegankelijk voor donateurs. Niet donateurs betalen 5,00 Euro entrée.

—————————-

Expositie tot eind febr. 2018

EXPOSITIE BOEREN, BURGERS en BUITENLUI.

(In Driebergen-Rijsenburg)

Tentoonstelling

In het Poortgebouw van Vroeger en NU is een expositie waar een aantal BOEREN, een aantal BURGERS en enige BUITENLUI in de schijnwerpers staan.  Aan de hand van foto’s wordt hun levensverhaal verteld. Vaak is hun graf op de achter het Poorthuis gelegen Oude Algemene Begraafplaats en ook dit kunt u bezoeken.  Zo hoort u bijvoorbeeld over het leven van landbouwer Wulfert Floor van de Gooijerdijk.  Een ander voorbeeld is dokter Meenk, bekend van zalven en hoestdrankjes. Dokter Meenk hield praktijk aan de (huidige) Meenkselaan / hoek Hoofdtraat

In het museum zijn oude filmpjes te zien en in de vitrines gereedschappen die de boeren voorheen gebruikten op het land.  Er zijn zoals altijd doorlopend rondleidingen op de begraafplaats, nu met speciale aandacht voor de Boeren, Burgers en Buitenlui.

De tentoonstelling is te zien t/m november 2017.

Iedere zaterdag geopend van 13.30 tot 16.30 uur.  Traay 104-106 te Driebergen (tegenover Lidl).

Toegang gratis.

 ————-

Allerzielen

Dit was het nieuws van 5 nov 2017

Op zondag 5 november herdenkt het Centrum voor Funeraire Cultuur, onderdeel van de Stichting Driebergen Rijsenburg Vroeger en Nu, van 15.00 tot 17.30 uur de overledenen van de Oude Algemene Begraafplaats te Driebergen.

Tegenwoordig geeft deze nieuwe vorm van Allerzielen, een van oorsprong katholieke traditie, gelegenheid om de doden te herdenken op een manier die aansluit bij de samenleving en niet is gebonden aan een religie.

De begraafplaats wordt gastvrij aangekleed door het plaatsen van portretfoto’s van vele bekende en interessante Driebergenaren ondersteund door graflichtjes en fakkels bij de diverse grafmonumenten

Er zijn diverse gidsen aanwezig voor een gratis rondleiding over de begraafplaats.

Een mooie gelegenheid om dit prachtige rustoord en cultuurhistorisch monument een bezoek te brengen.

De Oude Algemene Begraafplaats is te vinden bij het “Poortgebouw”  van Vroeger en Nu aan de Traay 104-106, tegenover de Lidl.

 

—————————

Dit was het nieuws van 18 okt 2017

Lezing

Lezing op woensdag 18 oktober 2017 lezing te Champ Aubert vanaf 20.00 uur (zaal open 19.30 uur).

Voor donateurs (zoals altijd) GRATIS toegang en Gratis koffie/thee.
NIET-donateurs betalen € 3,50  en ook gratis koffie. Ter plaatse donateur worden kan ook!
Lezing door de heer Joost Kingma getiteld:

 ‘Twee eeuwen Welgelegen. Van buitenplaats tot landhuispark, 1817-2017’

Joost Kingma  beschrijft de historie van de buitenplaats Welgelegen die in 1817 werd afgescheiden van Dennenburg. 
Daarbij laat hij zien aan de hand van documenten, afbeeldingen en kaarten, welke Utrechtse en Amsterdamse families er woonden (zoals de Amsterdamse families Van Hall en Geertsema), hoe het landhuis zich ontwikkelde van een eenvoudige landhuis tot een monumentale villa met koetshuis en hoe de tuin in stappen werd aangelegd tot het volledige ‘pakket’ dat bij een buitenplaats op stand hoorde, zoals slingervijver, monumentale bomen, Japanse tuin, moestuin met Oranjerie en kassen, tuinmanswoningen en ijskelder.
Vervolgens gaat hij kort in op de verschillende versies van de verhalen over de teloorgang van de dan door de Duitsers gevorderde villa door brand of bombardement in 1945.
Hierna bespreekt hij de geleidelijke verkoop van de grond, eerst voor de aanleg van de Welgelegenlaan en Vijverlaan in de jaren ‘30, dan voor de bouw van Landhuispark Welgelegen in 1953 en tenslotte voor de aanleg en bouw van de huizen aan de Pr. Kennedylaan in de jaren’60.

Curriculum Joost Kingma (1950)

logo Joost Kingma

In aansluiting op het Gymnasium studeerde Joost Kingma (1950) landinrichting met als specialisatie planologie aan de Universiteit Wageningen.

Na zijn militaire dienstplicht bij de afdeling Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van Defensie in Den Haag trad hij in 1978 in dienst bij ingenieursbureau Heidemij (thans Arcadis), waar hij als projectmanager betrokken was bij ondermeer het opstellen van stedebouwkundige en grootschalige landinrichtingsplannen zowel in binnen- als buitenland.

Na enige jaren gewerkt te hebben als marketingmanager voor de regio Zuid Holland werd hij in 1991 verantwoordelijk voor de corporate communicatie van de onderneming.

Arcadis kenmerkte zich in deze periode door een sterke internationale expansie middels bedrijfsovernames in Europa en de VS. In deze tijd werden ook beursnoteringen verkregen in zowel Amsterdam als de VS. 

In 1996 maakte hij de overstap naar Bouwfonds om daar als directeur Concerncommunicatie leiding te geven aan de merkpositionering van de onderneming in Nederland en West Europa. 

Sinds 1 mei 2003 is hij gevestigd als zelfstandig adviseur/interim-manager op het gebied van ruimtelijke organisatie, marketing en communicatie. 
In deze hoedanigheid werden opdrachten uitgevoerd voor onder meer de gemeenten Rotterdam, Veghel en Uden, Fortis Vastgoed Landelijk, Landschapsbeheer Drenthe, Federatie Particulier Grondbezit en de Landschapsmanifest-groep.

Na afloop werd onderstaand filmfragment samengesteld.

https://youtu.be/CqPQng5sOG0

 

————–

Dit was het nieuws van 13 okt 2017

Lezing Nationale Archeologiedagen in

Champ’Aubert

Nationale Archeologiedagen.

Lezing Archeologische vondsten bij station Driebergen-Zeist door archeoloog Lourens van der Feijst.

Wat archeologen vinden verrast ons telkens weer! Onlangs vond een team van archeologen sporen uit een eeuwenoud verleden naast station Driebergen-Zeist.  Afdrukken van houden palen in het lichtgele zand en fragmenten van aardewerk lijken een nieuw licht te werpen op het verleden van Driebergen en Zeist.

Tijdens de nationale archeologiedagen in oktober wil de stichting Vroeger en Nu, samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug de bijzondere Driebergse archeologie voor het voetlicht brengen.

Archeoloog LOURENS VAN DER FEIJST, werkzaam bij ADC Archeoprojecten uit Amersfoort en projectleider van het archeologisch onderzoek bij het station, vertelt er graag over.

U bent hartelijk welkom zijn lezing bij de wonen.

Datum:  vrijdag, 13 oktober 2017.

Tijd:  20:00. Inloop vanaf 19:45 uur.

Locatie:  Champ’Aubert, Boterbloem 1, 3972 SB  Driebergen-Rijsenburg.

Voor donateurs is aanmelden niet nodig en de toegang is gratis.

Naschrift:  De archeologen konden rekenen op een grote belangstelling.

 

 

 

——————

Dit was het nieuws van 14 okt 2017

SNUFFELMARKT, ZATERDAG 14 OKTOBER.

In het poortgebouw (Traaij 104-106) wordt weer een snuffelmarkt georganiseerd
zoals ook in voorgaande jaren
Er is werkelijk van alles te vinden, zoals keukengerei, klein meubilair, boeken, speelgoed,
klein elektrische apparatuur enz. enz.Alles staat er overdekt, dus ook bij regen blijft u droog. 

Aanvang 10:00 uur, einde 16:00 uur.

Er is natuurlijk ook gelegenheid voor een wandeling over de begraafplaats
en een bezoek aan het museum met een expositie over Boeren, Buitenlui en Burgers.
De opbrengst van deze rommelmarkt komt in zijn geheel ten goede aan het onderhoud
van de Oude Algemene Begraafplaats en het Centrum voor Funeraire Cultuur.Klik hier voor een video impressie van deze snuffelmarkt.
 

 

 —————-

Open Monumenten Dag Driebergen-Rijsenburg             

Boeren, burgers en buitenlui. 

Zaterdag 9 september vindt de opening plaats van de Open Monumenten Dag om 13.00 uur bij het museum Vroeger en Nu door burgemeester Naafs. Hij wordt waarschijnlijk ontvangen door de bovengenoemde Boeren, Burgers en Buitenlui uit vroeger jaren !

Museum Vroeger & Nu en het Centrum voor Funeraire Cultuur (beide dagen), Traaij 104-106

Tentoonstellingen zijn te bezoeken in beide ruimtes van het poortgebouw: Een boer, een burger en een hooggeplaatst persoon’  komen in de schijnwerpers te staan aan de hand van foto’s, hun levensverhaal en hun graf op de Oude Algemene Begraafplaats, waar zij al lang geleden begraven zijn In het museum zijn oude filmpjes te zien en in de vitrines onder meer gereedschappen die de boeren voorheen gebruikten op ’t land en andere attributen.

Er zijn zoals altijd doorlopend rondleidingen op de begraafplaats, nu met speciale aandacht voor BBB.

 

 

———–

Expositie

Van 25 maart t/m 26 aug 2017

EXPOSITIE STATIONSGEBIED

Het Stationsgebied van Driebergen-Zeist.

Verleden-Heden en Toekomst.

Expositie

vanaf zaterdag 25 maart 2017 en verder iedere

zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. (t/m 26 aug)

Foto’s en films van dit gebied van vroeger en nu

en veel informatie over wat gaat komen.

Te zien in het Poortgebouw, Traaij 104-106.

Toegang gratis.

————————-

 

Avondwandeling 23 aug. 2017
omgeving Schaepman monument

Gids: René Waanders

 

Op woensdag 23 augustus organiseert de Stichting een
avondwandeling onder begeleiding van René Waanders.
De wandeling begint bij het Schaepman monument,
Hoofdstraat – Driebergen, naast Buitenplaats Sparrendaal.

Schaepman Monument - Hoofdstraat Driebergen

 Hier werd in 1856-57 het Groot-seminarie Rijsenburg gebouwd.
In 1870 werd Dr. Herman Schaepman professor aan het seminarie
en in 1908 werd op initiatief van de VVV het monument opgericht.

We wandelen via het Seminarieterrein naar de Heidetuin, bosvijvers en
de Eendenplas.
Via Kraaybeekerhof voert de wandeling weer terug naar het Schaepman monument.

De wandeling begint om 19.00 uur bij het monument en duurt ongeveer anderhalf uur.
Het is verstandig om goed schoeisel te dragen, het kan nat zijn.

Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.
Wij wensen u een interessante en leuke wandeling.

—————

 

Hieronder een link naar foto’s en een filmimpressie.

 

 


 

 Vroeger en Nu op de jaarmarkt te Driebergen 19 aug 2017.

 

————

17 aug 2017

Zomeravondlezing “Aurora”

Op donderdag 17 augustus organiseert de stichting weer een zomeravondlezing.

Dit maal

MUZIEKVERENIGING AURORA.

Muziekvereniging Aurora is een bloeiende en actieve harmonie in Driebergen-Rijsenburg.  De harmonie bestaat naast volwassen muzikanten ook uit jongeren en kinderen die muziekonderwijs bij de harmonie volgen. 

Alle muzikanten zijn verdeeld over een groot orkest, een opstaporkest, een slagwerkgroep en een dweilband.

Deze vereniging bestaat inmiddels 121 jaar (!) dus er is heel wat te vertellen over hoe het Aurora vergaan is in deze lange periode. 

AURORA BEHOORT DAN OOK ZONDER TWIJFEL TOT HET CULTUREEL ERFGOED VAN DRIEBERGEN-RIJSENBURG. 

U krijgt beelden te zien via een power point presentatie en de avond wordt nog vrolijker door een optreden van een klein orkest.  Dit laat u muziek horen van vroeger en nu.

Na afloop kunt u genieten van een drankje en gezellig napraten.  Ook bij minder goed weer gaat deze lezing door; er staat een party-tent.

Aanvang 20.00 uur, Poortgebouw Vroeger en Nu, Traay 104-106 te Driebergen. (tegenover Lidl)

Toegang gratis.

kijk ook op http://www.harmonie-aurora.nl/

 

 

Klik hier voor een filmpressie van deze avond

 

——–

12 juli 2017

Het was druk bij de zomeravondwandeling.

Woensdag 12 juli vond er een zomeravond wandeling plaats in het stationsgebied. Deze wandeling sloot aan op de tentoonstelling in het gebouw van Vroeger en nu en werd eerder dit jaar gehouden voor het projectteam van Prorail, Bam en Arcadis. Toen liepen er 40 mensen mee, dit keer waren het maar liefst 50 leden van Vroeger en Nu mee. De gidsen waren Henk-Jan Derksen, Henk Pagnier en Ton van Bommel. De wandeling duurde twee uur en was een groot succes! Op de foto slechts een gedeelte van de groep.

 

Hieronder de uitnodiging.

ZOMERAVONDWANDELING OP WOENSDAG 12 JULI 2017.

De stichting organiseert ook dit jaar een zomeravondwandeling en wel door het stationsgebied o.l.v. Ton van Bommel en Henk Pagnier.

Het eerste station werd gebouwd in 1844, het tweede in  1864 en het huidige stamt uit 1962.  Het nieuwe station wordt dus het vierde op deze plek.  Het station wordt ook wel beschouwd als de poort naar de Heuvelrug.  Na de aanleg van de spoorlijn werden er tussen de bestaande 17e en 18e eeuwse schaarse buitenplaatsen nieuwe grote buitenhuizen gebouwd voor welgestelden.  In de loop van de tijd ontstond een aaneengesloten lint van buitens;  genoemd de Stichtse Lustwarande.  U loopt langs gebouwen die nog aanwezig zijn, zoals Huis Bornia, restaurant Princenhof, de bunker Caesar, Bloemenheuvel en Beerschoten met het koepeltje.

Helaas is er veel verdwenen maar onze gidsen hebben nog wel foto’s, natuurlijk met de nodige uitleg.  Er zijn foto’s van o.a. de volgende verdwenen gebouwen:  vleesverwerkingsbedrijf Gevato, de Rose Villa en diverse boerderijen uit het verleden.

Aanvang 19.30 uur voor het station aan de Driebergse kant.  De wandeling duurt ongeveer één uur en 30 minuten.  Er zijn geen kosten aan verbonden en aanmelden is niet nodig.  Hopelijk werkt het weer ook mee. !

Wij wensen u een interessante en leuke wandeling. 

———————————————-

15 juni 2017: Zomeravondlezing door de heer Fons Marlet.

—–

 11 juni 2017: Schilderen op de begraafplaats ivm DriebergenArt.

53 kinderen met 27 volwassenen bezochten de begraafplaats.

.

 

     —

Nieuws van 18 mei 2017.

VAREN MET DE PONT VAN HET UTRECHTS LANDSCHAP.

Op donderdag 18 mei 2017 organiseren wij een uitstapje met de pont langs de oevers van de Kromme Rijn tussen Bunnik en Rijnsweerd.  De oevers zijn glooiend gemaakt en er zijn riviereilanden aangelegd.  De drassige walkanten zijn begroeid met oeverplanten als zwanebloem, gele lis, valeriaan en kattenstaart.  Hier komen allerlei vlinders en libellen op af.  In de oeverbegroeiing broeden talrijke vogels en ook het waterleven is veel soortrijker geworden.

Aanvang 10:30 uur bij excursiecentrum Niënhof, Grotelaan 16 3981HC Bunnik.  Hier kunt u ook gratis parkeren.
Na gezellig koffie drinken en een film over het gebied vertrekken we met de pont.
Rond 13:00 uur zijn we terug en kunnen we genieten van een heerlijke lunch in t’ WAPEN VAN BUNNIK.  De kosten bedragen Euro 29,95 per persoon.
Goed is het te weten dat de pont niet overdekt is, droog weer is dus belangrijk (paraplu mee) Heeft u problemen met het vervoer, de organisatoren kunnen 6 mensen meenemen.

Maximaal aantal deelnemers is 30, bij minder dan 15 personen kan het uitje niet doorgaan.
Aanmeldingen per mail bij:  tonvanbommel@wxs.nl of tel.  06-50585277.

Wij verzoeken u het bedrag voor 13 mei over te maken op rek. nr. NL35INGB0004418613 t.n.v. Vroeger en Nu. Vermelding UITJE 18 mei.

Wij hopen dat u mee gaat.

 

 

   

geplaatst op 13 mei 2017

SNUFFELMARKT

zaterdag  13 mei vanaf 10:00 uur.

Zoals altijd in en om ons Poorthuis,  Traaij 104-106, Driebergen.

 

Hieronder een aantal foto’s (dia presentatie) van de gehouden snuffelmarkt.
 

——-

 

Vroeger en Nu op de markt ‘Culturele zaterdag’ op 22 april 2017 in Doorn.

Vroeger en Nu op de Koningsmarkt 2017 te Driebergen. Dit was zeer succesvol.

 

geplaatst op 5 april 2017

Lezing 19 april 2017 in Champ Aubert – Driebergen.

Willem Treub, een man met vele gezichten.

Op 19 april organiseren we onze volgende lezing. We zijn uitermate trots dat we onze plaatsgenoot de heer Diederick Slijkerman bereid hebben gevonden om die lezing voor ons te verzorgen. Diederick is een veelzijdig en actief man. Hij studeerde rechten, geschiedenis en theologie. Hij combineert zijn werk als jurist aan de universiteit van Leiden met historisch onderzoek. Zijn interesse gaat daarbij uit naar de politieke geschiedenis en naar personen die van impact zijn geweest op ons land in het verleden (vroeger). Hij maakt zichtbaar welke effecten van hun handelen we heden ten dage (Nu) nog steeds zien. Zijn laatste onderzoek betrof Wim Treub (1858-1931).
 
Wim Treub was een man met vele gezichten. Hij werd bekend als politicus, bestuurder, rokkenjager, veelschrijver, geleerde en ondernemer. Treub wilde de maatschappij en politiek radicaal veranderen. In zijn lezing neemt Diederick ons mee door het leven van Treub, laat hij zien hoe afkomst en geboorteplaats zijn ontwikkeling als mens hebben beïnvloed en zal hij ook een interessante Driebergse connectie van Treub onthullen.
 
 De lezing vangt aan om 19:45 uur. Inloop vanaf 19:30.
De lezing is ook toegankelijk voor niet donateurs. Van hen vragen wij een bijdrage van € 3,50.
Voor onze donateurs is de lezing natuurlijk gratis! 
En zoals altijd is er voor iedereen gratis koffie.
 
Wij hopen u allen te mogen ontmoeten op woensdag 19 april in Champ Aubert te Driebergen.
 ————–
Hieronder een aantal foto’s (dia presentatie) van de gehouden lezing.

 

 

xx