WIE ZIJN WIJ ?

       

 CENTRUM VOOR CULTUREEL ERFGOED

Klik hier voor de Kennismakingsfilm

 

   
De stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu zet zich, sinds haar oprichting in 1975, in voor een verantwoord beheer van deze historische rijkdom. Beeldend kunstenaar en historicus Wim Harzing gaf de aanzet tot het oprichten van de stichting. Harzing stond eerder op de bres voor Huize Sparrendaal en voor de kerk en het kerkplein van Rijsenburg. De inspanningen van de Stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu laten zien dat het behoud van monumenten op een brede steun in de bevolking kan rekenen.

De stichting Driebergen-Rijsenburg Vroeger en Nu heeft een tweeledige doelstelling. Voorop staat het bevorderen van behoud en herstel van de ‘monumenten van geschiedenis, kunst en landschap’ en van voorwerpen die van belang zijn voor de geschiedenis.

De Stichting probeert dat gestalte te geven door deskundig mee te denken met de instanties die verantwoordelijk zijn voor het beheer en behoud van monumenten, zo nodig kritisch, maar altijd opbouwend.

Zo is de Stichting vertegenwoordigd in de monumenten commissie die de gemeente adviseert op het gebied van de monumentenzorg. Ook werkt Vroeger en Nu actief mee aan de jaarlijkse landelijke Open Monumentendagen.

Daarnaast stelt de Stichting zich ten doel om de kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van Driebergen-Rijsenburg levend te houden.  Dit doet zij ondermeer door het organiseren van lezingen, excursies/wandelingen, regelmatig wisselende tentoonstellingen, archiefonderzoek en het vastleggen en publiceren van oral history filmopnames. Bovendien wordt het onderhoud op de oude begraafplaats aan de Traaij te Driebergen verzorgt.

 

Onze activiteiten puntsgewijs samengevat:

– Drie maal per jaar wordt een informatieblad uitgegeven waarin het rijke verleden van Driebergen-Rijsenburg aan bod komt, maar ook het heden. Kritische beschouwingen gaan wij, indien nodig, niet uit de weg.

– Wij zijn vertegenwoordigd in de Monumentencommissie van de gemeente evenals in het Platform Groene Ruimte.

– Regelmatige lezingen over de lokale, regionale en nationale historie.

– Organisatie van excursies naar historisch interessante plaatsen en objecten in de omgeving.

– Archiefonderzoek eventueel met medewerking van de eigen archiefgroep,

– Gratis bezoek aan het museum van Vroeger en Nu.

– Expositie’s die aansluiten bij het thema van de Open Monumenten Dag, de geschiedenis van Driebergen-Rijsenburg en/of beroepen/bijzondere bezigheden van de bewoners,

– Middag- en zomeravondlezingen in de tuin van het museum.

– Architectuurwandelingen door het dorp,

– Instandhouding van de Oude Algemene Begraafplaats welke de status heeft van gemeentelijk monument.

– Het uitvoeren van onderhoud aan de begraafplaats en grafmonumenten.

– Het schetsen van een zo volledig mogelijk beeld van de Oude Algemene Begraafplaats en zijn begravenen aan een breder publiek.

– Gratis rondleidingen over de oude begraafplaats.

 

2e website

Een belangrijke tak van onze stichting is het Funerair Centrum.  Hiertoe is ook een afzonderlijke website in het leven geroepen;  www.begravenopdeheuvelrug.nl

 

VROEGER EN NU 

                     IS ER OOK VOOR U!